Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ Ειδήσεις Ανακοινώσεις ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ανακοινώσεις

Send | Print | RSS Ανακοινώσεις '
14.08.2012

Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται ὅτι, ἀπό τήν Κυριακήν τῆς Πεντηκοστῆς, 3ην Ἰουνίου ἐ.ἔ., καί ἐν τοῖς ἐφ’ ἑξῆς, ἡ ἐν Πατριαρχικῇ χοροστασίᾳ τελουμένη ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Φαναρίου Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς ἀναμεταδίδεται ραδιοφωνικῶς ἀνά τήν ὑφήλιον διά μέσου τῆς διαδικτυακῆς συχνότητος τῆς ἐνταῦθα ὁμογενειακῆς ἐφημερίδος «ΗΧΩ» www.radio.ihotispolis.com.

Φανάριον, 14 Ἰουνίου 2012.

 
Share |

Ανακοινώσεις