Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ Ειδήσεις ΣΑΕ Ειδήσεις ΣΑΕ Προεδρείο Η θέση του ΣΑΕ για το θέμα ...

ΣΑΕ Προεδρείο

Send | Print | RSS ΣΑΕ Προεδρείο '
Η θέση του ΣΑΕ για το θέμα της ψήφου των αποδήμων
Αλεξάνδρεια25.02.2009

Την ενιαία θέση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) για το θέμα της ψήφου των αποδήμων, όπως έχει διαμορφωθεί και υποβληθεί από το Προεδρείο, στο πλαίσιο των αποφάσεων των Περιφερειακών Συνελεύσεων, παραθέτει ο Πρόεδρος του ΣΑΕ Στέφανος Π. Ταμβάκης, σε επιστολή του προς τους Πρόεδρους και τα Μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Απόδημου Ελληνισμού της Βουλής των Ελλήνων.

Η επιστολή στάλθηκε ενόψει της συζήτησης του νομοσχεδίου για την «Άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων του Εξωτερικού από τους τόπους διαμονής τους», που κατατέθηκε στη Βουλή στις 19 Φεβρουαρίου, στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.

Η θέση του ΣΑΕ, επισημαίνει ο κ. Ταμβάκης, συνοψίζεται στα εξής δύο βασικά σημεία:

1. Δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος στις βουλευτικές εκλογές με επιστολική ψήφο και κάλπη.
2. Δημιουργία εκλογικών περιφερειών αποδήμων και οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού να εκλέγουν τους δικούς τους αντιπροσώπους στην Βουλή που να αντιπροσωπεύουν τον ελληνισμό των 5 (πέντε) ηπείρων.

Στην επιστολή του ο Πρόεδρος του ΣΑΕ εκφράζει την επιθυμία όλων των Μελών του Προεδρείου να συνεχιστεί η προσπάθεια ώστε να βρεθεί, μέσα από διάλογο, μία κοινά αποδεκτή λύση, τονίζοντας ότι δεν θα πρέπει να δημιουργείται η εντύπωση ότι η ομογένεια αποτελεί πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ των κομμάτων.

«Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού ως συνταγματικά κατοχυρωμένο γνωμοδοτικό, εισηγητικό, διεκδικητικό και υποστηρικτικό όργανο της ελληνικής πολιτείας θεωρεί απαραίτητη και αναγκαία τη σύσταση Επιτροπής που θα αποτελείται από εκπροσώπους του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για τον Απόδημο Ελληνισμό, των κοινοβουλευτικών κομμάτων και του ΣΑΕ, ώστε να επεξεργαστούμε από κοινού ένα σχέδιο, με αμοιβαία κατανόηση, τόσο για το παρόν όσο και το μέλλον», αναφέρει-μεταξύ άλλων ο κ. Ταμβάκης.

Για το λόγο αυτό προτείνει να πραγματοποιηθεί την επόμενη βδομάδα συνάντηση της προαναφερθείσας Επιτροπής, με την συμμετοχή του ΣΑΕ, με στόχο τη δημιουργία εκείνων των προϋποθέσεων, που θα επιτρέψουν να υλοποιηθεί η δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος από τους τόπους διαμονής των μονίμων κατοίκων εξωτερικού και η εκπροσώπηση της ομογένειας στο ελληνικό κοινοβούλιο.

«Είμαστε βέβαιοι ότι εφόσον αυτός ο διάλογος πραγματοποιηθεί, θα καταλήξουμε στην ορθότερη υλοποίηση της συνταγματικής επιταγής», καταλήγει ο Πρόεδρος του ΣΑΕ.

 
Share |

ΣΑΕ Προεδρείο