Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ Infos Link to us

Link to us

Παρακάτω θα βρείτε μερικούς ενδεικτικούς τρόπους, με τους οποίους μπορείτε να συνδέσετε την ιστοσελίδα σας με την κεντρική σελίδα του ΣΑΕ.

Στην αριστερή πλευρά βλέπετε τον τρόπο σύνδεσης και
δεξιά τον αντίστοιχο κωδικό που μπορείτε να προσθέσετε στην ιστοσελίδα σας.

SAE Logo

Text Links

SAE / World Council of Hellenes Abroad
ΣΑΕ / Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού

Image Link

Image +Text Link


SAE / Wolrd Council of Hellenes Abroad

ΣΑΕ / Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού