Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ Ειδήσεις Δελτία τύπου ΣΑΕ - Πρώτο πιλοτικό πρόγρα...

Δελτία τύπου

Send | Print | RSS Δελτία τύπου '
Αθήνα15.07.2008

Στην προβολή και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της γλωσσικής μας ταυτότητας, με τη χρήση νέων τεχνολογιών, στοχεύει το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα για νέους ομογενείς, της αστικής, μη κερδοσκοπικής εταιρείας «ΔΕΣΜΟΣ» του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, ύψους 25.000 ευρώ, από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς .

Στο πρόγραμμα, που προβλέπει την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας από νέους, μέσω Η/Υ, με τη χρήση ειδικού λογισμικού που θα αναπτυχθεί ειδικά για το σκοπό αυτό, θα συμμετάσχουν στο πρώτο τρίμηνο τουλάχιστον 50 νέοι Έλληνες του εξωτερικού που έρχονται στην Ελλάδα για σπουδές ή για να ζήσουν μόνιμα, η πλειοψηφία των οποίων δεν γνωρίζει καθόλου ή επαρκώς την Ελληνική γλώσσα, γεγονός που δυσκολεύει την προσαρμοστικότητα τους στην Ελληνική κοινωνία.

Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα το ΣΑΕ αποσκοπεί ειδικότερα στην εκμάθηση της Ελληνικής από νέους ομογενείς-παλιννοστούντες και την εξοικείωση τους με τις νέες τεχνολογίες, καλύπτοντας μία σημαντική ανάγκη των νέων αυτών που επιστρέφουν στη γενέτειρά τους για να σπουδάσουν, ενώ ενισχύει την παρουσία τους στην χώρα μας και τις πιθανότητες της μόνιμης εγκατάστασής τους.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα έχει την έννοια της αυτεκπαίδευσης, τόσο το κομμάτι της εκμάθησης βασικών δεξιοτήτων Η/Υ, όσο και το κομμάτι της διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας, καθώς δεν απαιτεί την επιτόπια παρουσία δασκάλου-εκπαιδευτή. Τα μέλη των επιτροπών του προγράμματος θα είναι στη διάθεση των συμμετεχόντων νέων για την ηλεκτρονική υποβολή ερωτημάτων, τα οποία θα απαντώνται άμεσα, ενώ θα υπάρχει άτομο που θα διαθέτει γνώσεις πληροφορικής και θα λειτουργεί υποστηρικτικά.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της του ΣΑΕ Θεσσαλονίκης και θα συνεχίσει να λειτουργεί επ’ αορίστου και μετά το τέλος του 2008.

Με την ολοκλήρωσή του θα καθοριστεί το πρόγραμμα παρακολούθησης, με ευέλικτο ωράριο (απογευματινά και πρωινά τμήματα, Σαββατοκύριακα και καθημερινές), για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων νέων.

 
Share |

Δελτία τύπου