Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ Ειδήσεις ΣΑΕ Ειδήσεις ΣΑΕ Προεδρείο Συνάντηση του Προεδρείου το...

ΣΑΕ Προεδρείο

Send | Print | RSS ΣΑΕ Προεδρείο '
Συνάντηση του Προεδρείου του ΣΑΕ με τον Πρόεδρο του ΣΥΝ
Αθήνα04.06.2008

Το πρωί το Προεδρείο του ΣΑΕ είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΣΥΝ κ.Αλέξη Τσίπρας και το μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΚΠΕ του ΣΥΝ και υπεύθυνος για θέματα Ελληνισμού της Διασποράς κ. Βασίλη Πριμικήρης, στα γραφεία του κόμματος.

Τα Μέλη του Προεδρείου του ΣΑΕ, με επικεφαλής τον πρόεδρό του, κ. Στ. Ταμβάκη, ενημέρωσαν για τις δραστηριότητές του ΣΑΕ στους βασικούς άξονες, όπως και για τα αιτήματα του απανταχού Ελληνισμού.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΝ και ο υπεύθυνος του Τμήματος για τον Ελληνισμό της Διασποράς από την πλευρά τους παρουσίασαν τις θέσεις του κόμματος για τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν τον απόδημο Ελληνισμό, όπως μέτρα στήριξης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, ζητήματα που σχετίζονται με την παλιννόστηση και την ψήφο των ελλήνων της διασποράς κ.ά. Το μεγάλο ζητούμενο, όπως είπε, είναι η υλοποίηση του αναφαίρετου δικαιώματος της ψήφου για τους έλληνες της διασποράς και σημείωσε ότι ο ΣΥΝ στηρίζει τις θέσεις του ΣΑΕ, όπως αυτές έχουν εκφραστεί.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΝ επανέλαβε ότι το κόμμα του ποτέ δεν αντιμετώπισε τον ελληνισμό της διασποράς αποσπασματικά και ευκαιριακά και πάντα στάθηκε στο πλευρό του, ενώ υποσχέθηκε ότι θα στηρίξει ο ΣΥΝ και ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσα και έξω από τη Βουλή, κάθε δίκαιο αίτημα του απόδημου ελληνισμού.

 
Share |

ΣΑΕ Προεδρείο