Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ Δράσεις Ομιλείτε Ελληνικά – Ζήστε Ε...

Ομιλείτε Ελληνικά – Ζήστε Ελληνικά

Ομιλείτε Ελληνικά – Ζήστε Ελληνικά

Η διάδοση της Ελληνικής γλώσσας και κατ’ επέκταση του Ελληνικού πολιτισμού, σε συνδυασμό με την χρήση και γνώση των νέων τεχνολογιών σε παγκόσμιο επίπεδο, αποτελούν το κίνητρο και τη βάση του προγράμματος.

Στα πλαίσια αυτά το Συμβούλιο Αποδήμού Ελληνισμού και το Ελληνικό Περιφερειακό Αναπτυξιακό Κέντρο συνεργάζονται για την υλοποίηση του προγράμματος «ΟΜΙΛΕΙΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΖΗΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ». Το σημαντικό αυτό εγχείρημα τελεί υπό την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της Unesco, ενώ λαμβάνει την αμέριστη υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ωνάση και την συνεργασία Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων.

Η πρωτοβουλία της προσπάθειας αυτής ανήκει στον Πρόεδρο του ΣΑΕ κύριο Στέφανο Ταμβάκη και η υλοποίηση του προγράμματος έχει ως αποτέλεσμα την ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση σε αυτήν την πηγή γνώσης, κάθε ενδιαφερομένου σε παγκόσμιο επίπεδο.

ΣΚΟΠΟΣ – ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σκοπός του προγράμματος είναι η διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας σε Έλληνες της διασποράς και κυρίως αλλοδαπούς, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν σε ελληνικό γλωσσικό και πολιτισμικό περιβάλλον.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ

Το πρόγραμμα κινείται σε δύο άξονες. Ο πρώτος, στον οποίο έχει δοθεί και μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς εξυπηρετεί τον κατεξοχήν σκοπό του έργου, είναι το εκπαιδευτικό περιεχόμενο που διακρίνεται σε δύο επίπεδο (επίπεδο αρχαρίων και επίπεδο προχωρημένων) τα οποία περιλαμβάνουν 25 κεφάλαια έκαστο.

Αξίζει να αναφερθεί πως το εκπαιδευτικό περιεχόμενο παρουσιάζεται σε αγγλικά, ρωσικά και ισπανικά. Σε αυτό παραχωρείται πρόσβαση σε όσους επιθυμούν να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Το δεύτερο κομμάτι είναι εκείνο του portal, όπου γίνεται ιδιαίτερη μνεία στην Ελληνική Ιστορία και στον Ελληνικό Πολιτισμό, στη μουσική και στον τουρισμό της χώρας μας. Δεν πρόκειται, έτσι, για μια απλή σπουδή της Ελληνικής Γλώσσας αλλά για μια παρουσίαση της Ελληνικής Κουλτούρας, που αναπόσπαστο κομμάτι της είναι η γλώσσα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το πρόγραμμα κάνει χρήση e-learning μεθόδων, παρέχοντας έτσι στους εκπαιδευόμενους απομακρυσμένη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό (από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου και αν βρίσκονται). Το εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται σε πολυμεσική μορφή (multimedia) και πιο συγκεκριμένα αποτελεί συνδυασμό κειμένου, εικόνων, κινούμενων εικόνων (animation) και ήχων και ομιλούντων βοηθών (agents).

Πρόκειται για μια δυναμική εφαρμογή που μπορεί να δέχεται διαρκώς νέα στοιχεία (ασκήσεις, γραμματικά φαινόμενα, κείμενα, παραδείγματα κ.λπ.) και αυτό είναι πολύ σημαντικό αν σκεφτεί κανείς την ευρύτητα και τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας.

www.greek-learning.gr