Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ Γραφεία ΣΑΕ Γραφεία Θεσσαλονίκης (ΣΑΕ)

Γραφεία Θεσσαλονίκης (ΣΑΕ)

Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού
Μαρία Κάλλας 23
54655 Θεσσαλονίκη
Ελλάδα

Tηλ: +30 2310 411955
Φαξ: +30 2310 411886