Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ Δράσεις Θέσεις ΣΑΕ Στρατολογικά θέματα και θέμ...

Στρατολογικά θέματα και θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης

Η μείωση της στρατιωτικής θητείας των Απόδημων Ελλήνων, ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό για την Απόδημη Νεολαία, δρομολογήθηκε από το ΣΑΕ το 2003. Το θέμα χειρίστηκε ο τότε Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΣΑΕ κ. Στέφανος Π. Ταμβάκης, επιφορτισμένος με τα θέματα νεολαίας του ΣΑΕ, ο οποίος και κατέθεσε σχετική πρόταση στο Υπουργείο Άμυνας.

Το Νοέμβριο του 2005 πάρθηκε απόφαση για τη μείωση της στρατιωτικής θητείας των ομογενών, σε τρεις μήνες, από έξι που ήταν μέχρι τότε, αναδεικνύοντας το πόσο εποικοδομητικός μπορεί να είναι ο γνωμοδοτικός και εισηγητικός ρόλος του ΣΑΕ, έτσι ώστε να μπορεί να μεταφερθεί η φωνή της Ομογένειας από τα πέρατα της Οικουμένης στη μητέρα Πατρίδα.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3421 Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις. (PDF)

Στο πλαίσιο αυτό το ΣΑΕ μετέφερε και συνεχίζει να μεταφέρει προς τους αρμόδιους Ελληνικού φορείς της Ελληνικής πολιτείας προτάσεις για επίλυση διαφόρων θεμάτων που απασχολούν την Ελληνική ομογένεια (εκπαιδευτικά, συνταξιοδοτικά κ.ά.).