Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ ΣΑΕ με μια ματιά ΣΑΕ Προεδρείο 1995-1997

1995-1997

1995-1997

Ανδρέας Α. Άθενς-Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Παππάς – Αναπληρωτής Πρόεδρος
Άγγελος Ασλανίδης – Συντονιστής Περιφέρειας Ευρώπης
Ηλίας Ράλλης – Συντονιστής Περιφέρειας Ωκεανίας
Στέφανος Ταμβάκης – Συντονιστής Περιφέρειας Ασίας-Αφρικής
Χρήστος Τομαράς – Συντονιστής Περιφέρειας Β. & Ν. Αμερικής
Δημήτρης Κωνσταντινίδης – Γραμματέας
Αλεξάνδρα Προτσένκο-Πιτσατζή – Γραμματέας
Πασχάλης Παπαχριστόπουλος – Γραμματέας