Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ ΣΑΕ με μια ματιά ΣΑΕ Προεδρείο 1997-1999

1997-1999

1997-1999

Ανδρέας Α. Άθενς-Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Παππάς – Αναπληρωτής Πρόεδρος
Άγγελος Ασλανίδης – Συντονιστής Περιφέρειας Ευρώπης
Κωνσταντίνος Βερτζάγιας – Συντονιστής Περιφέρειας Ωκεανίας
Στέφανος Ταμβάκης – Συντονιστής Περιφέρειας Ασίας-Αφρικής
Χρήστος Τομαράς – Συντονιστής Περιφέρειας Β. & Ν. Αμερικής
Κωνσταντίνος Γεωργανάς – Γραμματεας /Ταμίας
Δημήτρης Κωνσταντινίδης – Γραμματέας
Χρήστος Καρυπίδης – Γραμματέας