Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ ΣΑΕ με μια ματιά ΣΑΕ Προεδρείο 1999-2001

1999-2001

Ανδρέας Α. Άθενς-Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Παππάς – Αναπληρωτής Πρόεδρος
Άγγελος Ασλανίδης – Συντονιστής Περιφέρειας Ευρώπης
Κωνσταντίνος Βερτζάγιας – Συντονιστής Περιφέρειας Ωκεανίας
Στέφανος Ταμβάκης – Συντονιστής Περιφέρειας Ασίας-Αφρικής
Χρήστος Τομαράς – Συντονιστής Περιφέρειας Β. & Ν. Αμερικής
Χάρης Σοφοκλείδης – Συντονιστής για την Κύπρο
Κωνσταντίνος Γεωργανάς – Γραμματέας /Ταμίας
Δημήτρης Κωνσταντινίδης – Γραμματέας
Ελένη Κωνσταντινίδου – Γραμματέας
Αλεξάνδρα Προτσένκο-Πιτσατζή – Γραμματέας