Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ ΣΑΕ με μια ματιά ΣΑΕ Περιφέρειες Περιφέρεια Ωκεανίας & Άπω Α...

Περιφέρεια Ωκεανίας & Άπω Ανατολής

Περιφέρεια Ωκεανίας & Άπω Ανατολής

Περιφερειακός Συντονιστής :
Γιώργος Αγγελόπουλος (Sydney / Australia)

Μέλη Συντονιστικού Συμβουλίου:
Στέλλα Μπάρες (Wellington / New Zealand)
Γιάννης Μπέλας (Queensland / Australia)
Μιχάλης Χριστοδούλου (Sydney / Australia)
Χάρης Δανάλης (Sydney / Australia)
Παναγιώτης Δεμουρτζίδης (Adelaide / Australia)
Ευάγγελος Κάκουλας (Perth / Australia)
_Δημήτριος Κανελλάκος _ (Melbourne / Australia)
Κυριάκος Παπαδημητρόπουλος (Melbourne / Australia)

Iστοσελίδα:
http://www.saeoceania.org.au

ΦΩΤΟ:
Το Συντονιστικό Συμβούλιο ΣΑΕ Ωκεανίας στη συνεδρίαση της 4-5ης Αυγούστου στο Γραφείο του ΣΑΕ Ωκεανίας:
Από αριστερά: Ευάγγελος Κάκουλας, Στέλλα Μπάρης, Παναγιώτης Δεμουρτζίδης, Γιώργιος Αγγελόπουλος, Δημήτρης Κανελλάκος, Χάρης Δανάλης, Μιχάλης Χριστοδούλου, Γιάννης Μπέλλας.