Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ ΣΑΕ με μια ματιά ΣΑΕ Περιφέρειες Περιφέρεια Λατ. Αμερική

Περιφέρεια Λατ. Αμερική

Περιφέρεια  Λατ. Αμερική

Περιφερειακός Συντονιστής:
Νικηφόρος Νικολαΐδης (Santiago / Chile)

Μέλη Συντονιστικού Συμβουλίου:
Μάριος Παναγόπουλος (Buenos Aires / Argentina)
Φώτης Παπαδήκης (El Dorado / Republic de Panama)
Θεοδώρα Αγγελάκη Τσίχλη (San Jose / Costa Rica)
Γιώργος Τσούλφας (Sao Paolo / Brazil)

Iστοσελίδα:
www.saeamericalatina.cl