Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ Δράσεις Θέσεις ΣΑΕ Ελληνική γλώσσα & Πολιτισμός

Ελληνική γλώσσα & Πολιτισμός

Το ΣΑΕ λειτουργεί στις περιφέρειές του Επιτροπές που ασχολούνται με το ζήτημα της στήριξης και προώθησης της Ελληνικής Γλώσσας. Παράλληλα, συμμετέχει στηρίζει και προωθεί πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη ενός ουσιαστικού διαλόγου και παραγωγής συμπερασμάτων σχετικά με την διατήρηση της Ελληνικής γλώσσας στο Εξωτερικό.

Υπάρχει στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος όπου το ΣΑΕ συμμετέχει με εκπρόσωπο του Προεδρείου του στην Επιτροπή για την ενίσχυση των Τμημάτων Ελληνικών Σπουδών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση του Ινστιτούτου Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Με πρωτοβουλία του τότε Αναπληρωτή Προέδρου και νυν Προέδρου, κ. Στέφανου Π. Ταμβάκη αναπτύχθηκε με την χρήση νέων τεχνολογιών πρόγραμμα για την εκμάθηση Ελληνικών μέσω διαδικτύου. Το «Ομιλείτε Ελληνικά – Ζήστε Ελληνικά» είναι ένα πρόγραμμα απομακρυσμένης εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας βασισμένο στον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει ο κάθε σπουδαστής τη μητρική του γλώσσα. Απευθύνεται στον Έλληνα της διασποράς που επιθυμεί να βελτιώσει τη γλωσσική του δεξιότητα αλλά και σε ξένους που επιθυμούν να μάθουν Ελληνικά.