Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ Δράσεις Θέσεις ΣΑΕ Εθνικά Θέματα

Εθνικά Θέματα

Ο ρόλος του ΣΑΕ και η συμβολή του στην στήριξη των εθνικών μας θεμάτων και την προάσπιση της Ορθοδοξίας είναι ξεκάθαρος και εποικοδομητικός. Είναι γνωστό ότι η Ομογένεια, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, από το 1974 δίνει αγώνες για μία δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Σε κάθε δύσκολη περίοδο που αντιμετωπίζει η Κύπρος, αλλά και σε άλλα θέματα που ανακύπτουν, οι ηγεσίες των μεγαλύτερων οργανώσεων στην Αμερική, αλλά και σε όλο τον κόσμο, δίνουνε ενωμένες τη μάχη.

Στο πλαίσιο αυτό το ΣΑΕ, στηρίζοντας τις εκάστοτε κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου, λειτουργεί υποστηρικτικά προς την ΠΑΔΕΕ, ΠΣΕΚΑ και ΠΟΜΑΚ, προς όφελος του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας.

Το ΣΑΕ από την ίδρυσή του στηρίζει σθεναρά το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τα άλλα πρεσβυγενή Πατριαρχεία μας, φάροι της Ορθοδοξίας σε όλο τον κόσμο, έχοντας συνείδηση ότι Ελληνισμός και Ορθοδοξία είναι δύο έννοιες αλληλένδετες.

Ο παγκόσμιος συντονισμός και η συμμετοχή όλων των Ελλήνων στις προσπάθειες προάσπισης των εθνικών μας θεμάτων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μεγαλύτερη επιρροή στα κέντρα λήψης αποφάσεων.