Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ Δράσεις ΣΑΕ: Εισηγητικό και Γνωμοδο...

ΣΑΕ: Εισηγητικό και Γνωμοδοτικό Όργανο προς την Ελληνική Πολιτεία

Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.), το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 108 παρ. 2 του Συντάγματος, είναι γνωμοδοτικό, εισηγητικό, διεκδικητικό και υποστηρικτικό προς την Ελληνική Πολιτεία όργανο και έχει ως αποστολή του την έκφραση όλων των δυνάμεων του απανταχού Ελληνισμού.

Aσκεί την εισηγητική και γνωμοδοτική του αρμοδιότητα σε θέματα που αφορούν τους απόδημους και ομογενείς Έλληνες, όπως:

α) Τη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και της πολιτιστικής ταυτότητας των απόδημων και ομογενών
Ελλήνων.

β) Τη σύσφιγξη των δεσμών των απόδημων και ομογενών Ελλήνων με την πατρίδα και μεταξύ τους στις χώρες όπου διαμένουν.

γ) Τα στρατολογικά και κοινωνικής ασφαλίσεως θέματα των απόδημων και ομογενών Ελλήνων.

δ) Ανάπτυξη και σύσφιγξη των σχέσεων των χωρών διαμονής τους με την Ελλάδα.

Υποβάλει εισηγήσεις και προτάσεις σε θέματα που αφορούν στους απόδημους και ομογενείς Έλληνες στις χώρες όπου αυτοί διαμένουν και στις αντίστοιχες γεωγραφικές Περιφέρειές.

Το Σ.Α.Ε. διασυνδέεται και συνεργάζεται ιδία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία και την Εκκλησία γενικότερα.