Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ Ειδήσεις ΣΑΕ Ειδήσεις ΣΑΕ ΗΠΑ

ΣΑΕ ΗΠΑ


Συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου ΣΑΕ Αμερικής
ΣΑΕ ΗΠΑ Νέα Υόρκη , 24.04.2007
Θέματα που αφορούν στο δικαίωμα να ψηφίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού από τον τόπο διαμονής για τις εθνικές εκλογές της Ελλάδας, στην εκπροσώπηση της ομογένειας στο Σ.Α.Ε. Αμερικής, η οικονομική ανεξαρτησία, αλλά και οι προτεραιότητες στα θέματα της Νεολαίας, την Ελληνική Παιδεία και τα Εθνικά Θέματα, συζητήθηκαν στην πρώτη συνεδρίαση του Συντον... περισσότερα

Ειδήσεις