Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ Ειδήσεις ΣΑΕ Ειδήσεις ΣΑΕ Αφρικής

ΣΑΕ Αφρικής


Συνεδρίαση Συντονιστικού Συμβουλίου Περιφέρειας ΣΑΕ Αφρικής –Εγγύς και Μέσης Ανατολής
ΣΑΕ Αφρικής Αθήνα , 26.04.2007
Θέματα που αφορούν στους ομογενείς της Περιφέρειας ΣΑΕ Αφρικής - Εγγύς και Μέσης Ανατολής, όπως και το προσχέδιο νόμου σχετικά με την Ψήφο των Ελλήνων του Εξωτερικού στις ελληνικές βουλευτικές εκλογές, τέθηκαν -μεταξύ άλλων- προς συζήτηση στην πρώτη συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου της Περιφέρειας στην Αθήνα. Στη συνεδρίαση εγκρίθηκε τ... περισσότερα

Ειδήσεις