Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ ΣΑΕ με μια ματιά ΣΑΕ Ιστορία

ΣΑΕ Ιστορία

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Το 1995 για πρώτη φορά οι Έλληνες ομογενείς, όπου Γης, ένωσαν τις δυνάμεις τους σχηματοποιώντας την «Ελλάδα του κόσμου». Με Προεδρικό Διάταγμα της Ελληνικής Πολιτείας ιδρύθηκε το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ), για να αποτελέσει το συμβουλευτικό και εισηγητικό όργανο προς την πατρίδα στα θέματα της Ομογένειας. Με τη συναίνεση όλου του πολιτικού κόσμου ένα πάγιο αίτημα-όραμα των απανταχού Ελλήνων έπαιρνε «σάρκα και οστά».

Η Ιδρυτική Συνέλευση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού πραγματοποιήθηκε από 29 Νοεμβρίου έως τις 8 Δεκεμβρίου 1995 στη Θεσσαλονίκη, που καθιερώθηκε ως μόνιμη έδρα και «πρωτεύουσα» του Οικουμενικού Ελληνισμού. Περίπου 300 εκλεγμένοι εκπρόσωποι των μεγαλύτερων ομογενειακών οργανώσεων απ΄ όλο τον κόσμο βρέθηκαν μαζί για πρώτη φορά, ενώνοντας τις δυνάμεις τους. Ο παλμός και η συγκίνηση κυριάρχησαν στο συνέδριο και μεταδόθηκε παντού. Οι Έλληνες της Αμερικής ανταμώσανε με τους Έλληνες της Αυστραλίας, της Αφρικής, της Ευρώπης και της Ασίας. Εκεί ήταν και οι Έλληνες της Μαύρης Θάλασσας, την ύπαρξη των οποίων αγνοούσαν πολλοί ακόμα και στην Ελλάδα.

Το ΣΑΕ συγκροτήθηκε σε γεωγραφικές Περιφέρειες διοικούμενο από 11μελές Προεδρείο. Πρώτος πρόεδρος του Συμβουλίου εξελέγη ο δυναμικός Ανδρέας Α. Άθενς, από το Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών (1995-2006).

Πρωταρχικοί στόχοι του ΣΑΕ ήταν να ενωθούν οι δημιουργικές δυνάμεις της Ελληνικής διασποράς, ώστε να εργαστούν για την προάσπιση του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας σε κάθε γωνιά της γης, η διατήρηση και η εξάπλωσή της ελληνική γλώσσα, η διατήρηση της ιστορικής μνήμης, η ελληνική πολιτιστική κληρονομιά, η οικονομική και επιχειρηματική συνεργασία, η επιστημονική συνεργασία και τα επικοινωνιακά δίκτυα.

Η ωριμότητα και η κατασταλαγμένη εμπειρία που αποκτήθηκε με τα χρόνια εμπέδωσαν την πεποίθηση ότι το ΣΑΕ μπορεί να μετεξελιχθεί σε έναν οργανισμό με πορεία στο μέλλον.

Με την εφαρμογή του Νόμου υπ’ αριθμ. 3480/2006, το ΣΑΕ απέκτησε μία άλλη δυναμική, καθώς διασφαλίστηκε ο γνωμοδοτικός, εισηγητικός, διεκδικητικός και υποστηρικτικός, προς την Ελληνική Πολιτεία, ρόλος της παγκόσμιας οργάνωσης, με σαφή προσδιορισμό του πλαισίου, των ορίων και του τρόπου άσκησης των αρμοδιοτήτων του, της οργανωτικής δομής και της λειτουργίας των οργάνων του. Οι Περιφέρειες του ΣΑΕ από τέσσερεις έγιναν επτά, κατοχυρώνοντας τη βασική αρχή της αντιπροσωπευτικότητας, ενώ η θητεία των μελών από 2ετής έγινε 4ετής. Σε νέα βάση τοποθετείται η οργάνωση των Δικτύων, που θα καθορίζονται με απόφαση της κάθε Περιφερειακής Συνέλευσης. Υποχρεωτικά ιδρύονται σε κάθε Περιφέρεια τα Δίκτυα Νεολαίας (εντός δύο ετών από την 6η Τακτική Συνέλευση το Δεκέμβριο του 2006).

Στην 6η Τακτική Συνέλευση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού το Δεκέμβριο του 2006 στη θέση του Προέδρου εκλέγεται ο κ. Στέφανος Π. Ταμβάκης.

Επίτιμος πρόεδρος του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού ανακηρύχθηκε ο κ. Ανδρέας Α. Άθενς.